Jak rozróżnić nazwy sieci światłowodowych?

kabel FTTX

Skróty nazw światłowodów

FTTX oferuje wiele zalet, takich jak duża przepustowość, małe opóźnienia, i wysoka niezawodność, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla usług wymagających dużej przepustowości, takich jak szerokopasmowy dostęp do internetu, telewizja HD, telefonia IP i usługi chmurowe. W miarę jak technologia światłowodowa rozwija się i staje coraz bardziej dostępna, FTTX staje się coraz powszechniejsze, co przyczynia się do poprawy jakości usług komunikacyjnych dostępnych dla użytkowników.

FTTX to skrótowiec od „Fiber to the X,” który odnosi się do różnych technologii i architektur sieci szerokopasmowych opartych na światłowodach optycznych. „X” w FTTX oznacza różne miejsca lub końcówki, do których może być prowadzona światłowód. Istnieje kilka różnych wariantów FTTX, z których najpopularniejsze to:

FTTH (Fiber to the Home): Jest to najbardziej zaawansowana forma FTTX, gdzie światłowód jest prowadzony aż do domu użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do bardzo szybkiego i stabilnego internetu o dużym przepustowości.

FTTB (Fiber to the Building): W przypadku FTTB światłowód dociera tylko do budynku, a nie do indywidualnych mieszkań czy firm. Wewnątrz budynku sygnał jest przekazywany za pomocą tradycyjnej infrastruktury kablowej, jak np. miedziane przewody ethernet.

FTTC (Fiber to the Curb): W FTTC światłowód dociera tylko do obrzeża posesji lub do „krawężnika” (curb), a reszta infrastruktury jest oparta na istniejącej infrastrukturze miedzianej. Sygnał światłowodowy jest przekształcany na sygnał miedziany blisko posesji użytkownika.

FTTN (Fiber to the Node): W przypadku FTTN światłowód dociera do węzła (node) w okolicy, a reszta trasy do użytkownika oparta jest na miedzi lub innych technologiach, takich jak DSL (Digital Subscriber Line).

FTTP (Fiber to the Premises): FTTP to ogólna kategoria, która obejmuje wszystkie technologie, gdzie światłowód jest prowadzony w jakikolwiek sposób do budynku lub posesji użytkownika.

Instalacja światłowodowa

Na obszarach o dużej gęstości zaludnienia, takich jak miasta, instalacja światłowodowa realizowana jest głównie z wykorzystaniem infrastruktury podziemnej. Aby dostarczyć sygnał optyczny do abonenta, podziemne kable przyłączeniowe są następnie wciągane do kanałów i kanałów, aby zapewnić poziomą dystrybucję optyczną pomiędzy PoP a BEP (punkt wejścia do budynku). Na parterze lub w piwnicy montowany jest Punkt Wejścia do Budynku, który pełni rolę interfejsu pomiędzy siecią operatorską a siecią abonencką.

kabel FTTX

Ta przełącznica optyczna umożliwia również przejście pomiędzy poziomą dystrybucją optyczną (zewnętrzny kabel dystrybucyjny) a pionową dystrybucją optyczną (kabel pionowy). Na każdym piętrze z kabla pionowego wyprowadzona jest proporcjonalna liczba włókien światłowodowych, które są podłączane do wewnętrznej puszki optycznej w podłogowej skrzynce rozdzielczej (FDP). Wewnętrzna kropla optyczna zostanie wykorzystana do umożliwienia zakończenia sieci optycznej poprzez połączenie FDP z gniazdem FTTH.

Fiber to the House i gniazdo FTTH

Gniazdo FTTH umożliwiające podłączenie klienta do ultraszybkich sieci szerokopasmowych w pełni światłowodowych

Na obszarach o niskim zagęszczeniu światłowody są zazwyczaj wdrażane w układach napowietrznych. Rzeczywiście, budowa FTTH jest znacznie bardziej korzystna w przypadku wykorzystania istniejących słupów telekomunikacyjnych i energetycznych, niż w przypadku konieczności wykonania wykopów pod instalacje podziemne. W tym konkretnym przypadku, ale także w celu realizacji niektórych przyłączy klientów do sieci dostępowych światłowodowych w miastach, na słupie lub fasadzie montowany jest Optyczny Punkt Dystrybucyjny (ODP) w celu dalszego kierowania sygnału optycznego do mieszkań i wykonywania późniejszych zakończeń sieci optycznych . W zależności od konfiguracji sieci można także zainstalować skrzynkę przejściową światłowodową, aby umożliwić niezawodne przejścia pomiędzy przyłączem zewnętrznym a przyłączem wewnętrznym abonenta. Jeśli jednak istnieje skrzynka optyczna, która odgrywa zasadniczą rolę we wdrażaniu FTTH, zarówno w przypadku wdrażania światłowodów w obszarach o dużej lub małej gęstości, jak i łączenia jednostek MDU lub SDU z sieciami dostępowymi o bardzo dużej prędkości, jest to gniazdo FTTH. Jako ostatnie urządzenie w architekturze FTTH, gniazdo terminala abonenckiego musi spełniać rygorystyczne kryteria wydajności i niezawodności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *